Welkom bij het platform

logo-medicijn-gekaapt

Medicijn Gekaapt

Wat houdt dat nou precies in?

Farmabedrijven als Essential Pharmaceuticals Limited bedienen zich van een onethisch verdienmodel. Dit soort bedrijven kopen slecht lopende licenties op en verkopen de opgekochte medicijnen voor een meervoud van de oorspronkelijke prijs. Dat leidt in Nederland tot verplichte bijbetalingen voor patiënten.

Het gaat hierbij op dit moment om de middelen: Camcolit, Norgalax, Slow K en Calcitonine. Camcolit is een middel bij manische depressiviteit. Voor Camcolit verhoogde Essential Pharmaceuticals Limited de prijs waarmee er een bijbetaling van € 12 per 100 tabletten verschuldigd is. Laxeerklysma Norgalax was februari 2017 €4,95 per 6 flacons door de prijsverhoging van Essential Pharmaceuticals Limited is de prijs gestegen naar €33,50 per 6 flacons.

Voor Slow K verhoogde Essential Pharmaceuticals Limited de prijs per 1 maart 2017 van € 2,84 tot € 19,70. Slow K wordt gebruikt als profylaxe en als behandeling van hypokaliëmie. Calcitonine kostte € 37,06 voor 5 injectieflacons, Essential Pharmaceuticals Limited heeft deze prijs per 1 maart 2017 verhoogd naar € 275 per 5 injectieflacons, een prijsverhoging van 650%!!!

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen

Teken de petitie

En zorg ervoor dat Slow-K vergoed wordt voor Gitelman patiënten en chronisch zieken

Waarom het platform?

Samen een vuist maken!

Doormiddel van deze website en de Social Media pagina's die wij beheren, willen wij een groot publiek bereiken om dit probleem aan te kaarten.
Teken de online petitie en zorg ervoor dat de zorgverzekeraars Slow-K weer volledig gaan vergoeden voor Gitelman patiënten en chronisch zieken
Zodra we voldoende draagkracht hebben gecreëerd, zullen we via een burgerinitiatief kamervragen laten stellen over dit probleem.

Medicijn Gekaapt!

@MedicijnGekaapt

Volg ons op onze Facebook pagina!